The identity of the sons of God in Gen 6:1–4 – brief survey of the interpretation

Dariusz Iwański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2011.002

Abstrakt


Perykopa Rdz 6,1–4 wciąż pozostaje wyzwaniem dla egzegetów. Główny problem stanowi pytanie o tożsamość głównych bohaterów tego opowiadania, którymi są tajemniczy Synowie Boży. Artykuł koncentruje się na głównych zagadnieniach związanych z rozumieniem Rdz 6,1–4 oraz prezentuje przegląd najważniejszych interpretacji, które pojawiły się w historii egzegezy tego fragmentu.

Słowa kluczowe


Księga Rodza Księga Rodzaju; synowie Boży; angeologia; antropologia; Rdz 6

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alexander P. S., The Targumim and Early Exegesis of "Sons of God" in Genesis 6, JJS 23 (1972) 60-71.

Begg Ch., Angels in the Work of Flavius Josephus, in: F. V. Reiterer, T. Nicklas, K. Schöpflin (ed.), Angels. The Concept of Celestial Beings - Origins, Development and Reception, Deuterocanonical and Cognate Literature. Yearbook 2007 (Walter de Gruyter -Berlin-New York 2007) 525-553.

Dochhorn J., The Motif of the Angels' Fall in Early Judaism, in: F. V. Reiterer, T. Nicklas, K. Schöpflin (ed.), Angels. The Concept of Celestial Beings - Origins, Development and Reception, Deuterocanonical and Cognate Literature. Yearbook 2007, (Walter de Gruyter-Berlin-New York 2007), 477-495.

Fockner S., Reopening the discussion: another contextual look at the sons of God, JSOT 32.4 (2008) 435-456.

Green W. H., The Unity of the Book of Genesis, New York 1897.

Gunkel H., Genesis übersetzt und erklärt, HKAT, Göttingen 1901.

Hendel S., Of Demigods and the deluge Toward an Interpretation of Genesis 6:1-4, JBL 106.1 (1987) 13-26.

Kaminski C. M., Beautiful Women or 'False Judgment'? Interpreting Genesis 6.2 in the Context of the Primaeval History, JSOT 32.4 (2008) 457-473.

Milik J. T., The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4, Oxford 1976.

Newman R. C., The Ancient Exegesis of Genesis 6:2,4, „Grace Theological Journal" 5.1 (1984) 13-36.

Petersen D. L., Genesis 6:1-4, Yahweh and the Organization of the Cosmos, JSOT 13 (1979) 47-64.

Reed A. Y., Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity. The Reception of Enochic Literature [Cambridge 2005].

Sanday W., Headlam A. C., The Epistle to the Romans, ICC, Edinburgh 1908.

VanderKam J. C., 1 Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in Early Christian Literature, in: J. C. VanderKam, W. Adler (ed.), The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity (CRINT III.4; Minneapolis 1996) 33-101.

Wellhausen J., Prolegomena to the History of Ancient Israel (Eng. trans.), Edinburgh 1885.

Wenham G. J., Genesis 1-15 (WBC 1; Nashville 1987).

Westermann C., Genesis 1-11, Darmstadt 1972.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism