St. John Chrysostom and St. Thomas Aquinas on Private Property

Andriy Oliynyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.013

Abstrakt


Św. Jan Chryzostom i św. Tomasz z Akwinu o własności prywatnej

Refleksja teologiczna na temat własności prywatnej w pismach dwóch wielkich teologów w historii Kościoła, św. Tomasza z Akwinu (1225–1274) i jego wielkiego poprzednika św. Jana Chryzostoma (347–407) pomaga nam zrozumieć na nowo dwa rodzaje chrześcijańskich społeczeństw, w których żyli ci dwaj święci. Ludzkość zawsze szukała właściwej odpowiedzi na pytania natury społeczno-kulturowej, która bezpośrednio dotyczy życia ludzkiego. Tak więc refleksja nad bogactwem i ubóstwem, sprawiedliwością społeczną i znaczeniem zasobów materialnych oraz innych kwestii filozoficznych i religijnych daje możliwość stworzenia nowego rodzaju społeczeństwa i nadania priorytetu jego wartościom. Stąd reprezentanci dwóch różnych okresów, dwóch tradycji filozoficznych i egzegetycznych tworzą swoje refleksje na rożne sposoby: Jan Chryzostom jako wybitny kaznodzieja i przywódca duchowy, który był bardzo bliski problemom wiernych i Tomasz z Akwinu jako znakomity uczony, dominikanin, doktor Kościoła katolickiego, którego teologia przez wiele lat wpływała na rozwój społeczeństwa. Ich poglądy na temat własności prywatnej są rożne, ale razem mogą stworzyć wielką mozaikę, opartą na nauczaniu Chrystusa w Biblii. Ich spojrzenie na własność prywatną powinno prowadzić nas nie tylko do głębokiej refleksji teoretycznej, ale także do jasnej chrześcijańskiej odpowiedzi na kwestie społeczne i duchowe.


Słowa kluczowe


własność prywatna; własność jednostkowa; zasoby materialne; sprawiedliwość społeczna; św. Jan Chryzostom; św. Tomasz z Akwinu; Ojcowie Kościoła

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aquines T., Summa theologica, Allen TX, 1948.

Avila C., Ownership: Early Christian Teaching, London 1983.

Chroust H., Affeldt J. R., The Problem of Private Property According to St. Thomas Aquinas, Marquette Law Review 3 (1950-1951), pp. 151-182.

Clebsch A. W., Jaekle R. C., Pastoral Care in Historical Perspective, New York-London 1975.

Florovskij G., Vostočnye Otcy IV veka, Moskva 2005.

Gabriel I., Private Property in the Christian tradition: Basic Concepts and Comment, (Seen on: 2019, May 05), pp. 1-13, https://se-ktf.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_sozialethik/UEber_Ethik/Leseraum/Art_Private_Property_Christian.pdf.

Gajduk R., Poslancì blagovìstì. Bazovij kurs propovìdnictva, Lʹvìv 2009.

Gvozdev K. N., St. John Chrysostom and John Locke: An Orthodox Basis for the Social Contract?, Philotheos 3 (2003), pp. 150-153.

Hirschfeld L. M., Aquinas and the Market: Toward a Humane Economy, Cambridge-London 2018.

Hunt K. E., Property and Prophets: The Evolution of Economic Institutions and Ideologies, Armonk-London 2003.

Langkammer H., Królestwo Boże w przepowiadaniu Jezusa (Ewangelie Synoptyczne), in: Królestwo Boże w Piśmie Świętym, M. Filipiak, S. Łach (ed.), Lublin 1976, pp. 135-142.

Mayer W., Allen P., John Chrysostom, London-New York 2000.

Oliynyk A., Przepowiadanie Ewangelii w czasach patrystycznych na przykładzie działalności kaznodziejskiej Jana Chryzostoma, in: Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, R. Hajduk (ed.), Kraków 2013, pp. 133-153.

Oliynyk A., "Socialʹno-ètičeskie vzglâdy i pastyrskoe služenie sv. Ioannazlatousta v usloviâh klassovogo obŝestv", Studia Redemptorystowskie 10 (2012), pp. 333-346.

Oliynyk А., Synkatabasis to phainomenon. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej, Kraków 2013.

Patrologia Graeca, J.-P. Migne (red.), Athens 1995-1996.

Popov I., "Svâtoj Ioann Zlatoust i ego vragi", Bogoslovskij Bestnik 12 (1907), pp. 798-855.

Roszak P., "Between Dialectics and Metaphor: Dynamics of the Exegetical Practice of Thomas Aquines", Angelicum 90 (2012), pp. 507-534.

Roszak P., "Tomizm biblijny: metoda i perspektywy", Biblica et Patristica Thoruniensia 9 (2016), pp. 119-132.

Vilken L.R., U pošukah obliččâ Božogo: Vvedennâ u bogoslov`â rannʹoï Cerkvi, Lʹvìv 2015.

Zincone S., Ricchiezza e povertà nelle omelie dі Giovanni Crisostomo, L’Aquila 1973.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism