Interpretacja „Komentarza do Apokalipsy” Andrzeja z Cezarei i jego znaczenie dla krytyki tekstu biblijnego

Arkadiusz Jasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2012.009

Abstrakt


Andrzej (VI i VII w.) był arcybiskupem w Cezarei Kapadockiej. W tłumaczeniu Pisma Świętego przyjmuje istnienie potrójnego sensu: wyrazowego, czyli historycznego, moralnego i duchowego, odnoszącego się do przyszłości. Ten ostatni rodzaj sensu Pisma Świętego przeważa – zdaniem Andrzeja – w Apokalipsie Janowej. Mniej więcej w latach 543-614 napisał Komentarz do Apokalipsy, w którym zajął krytyczne stanowisko wobec wykładni Apokalipsy u Ekumeniusza, autora pierwszego w języku greckim komentarza do Księgi Objawienia. Biskup z Kapadocji wypracowuje również swój własny sposób interpretacji Księgi Objawienia. Dzieli komentarz na dwadzieścia cztery księgi, nawiązując do dwudziestu czterech starców, zaś każdą księgę na trzy rozdziały, podkreślając potrójną naturę człowieka (ciało, duszę i ducha). Interpretuje Apokalipsę raczej syntetycznie i krótko, bez głębszego wnikania w treść teologiczną, chociaż od czasu do czasu, zdarza się, że przy istotnych fragmentach Księgi Objawienia zatrzymuje się dłużej. Sam komentarz Andrzeja jest dla nas wartościowy nie tylko ze względu na zawarte w nim cenne wypowiedzi wielu Ojców Kościoła, ale stanowi ważne świadectwo tekstu greckiego Apokalipsy, które krytycznie opracowanie do dziś uznawane jest za obowiązującą recenzje tekstu.

 


Słowa kluczowe


Andrzej z Cezarei; Apokalipsa; krytyka tekstu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Constantinou E. S., Andrew of Caesarea and the apocalypse in the ancient church of the East: Studies and Translation. PhD thesis, Quebec: Universite Laval, 2008.

Diekamp F., Andreas von Caesarea, „Analecta Patristica”: Texte und Abhandlungen zur Griechischen Patristik. Orientalia Christiana Analecta, vol. 117. Rome: Pontifical Institute of Oriental Studies, 1938, 161–72.

Dulaey M., Oecumenius, w: Dictionnaire de spiritualite ascetique et mystique, doctrine et histoire, t. 11, Beauchesne 1994, kol. 681–682.

Greek Commentaries on Revelation. Oecumenius and Andrew of Caesarea (Ancient Christian Texts), tr. W.C. Weinrich, ed. Thomas C. Oden, InterVarsity Press 2011.

Gryson R., Fragments inedits du commentaire de Tyconius sur l’Apocalypse, „Revue benedictine”107 (1997), s. 189–226.

Irmscher J., La valutazione dell’Apocalisse di Giovanni nella chiesa antica, „Augustynianum” 29 (1989), s. 171-176.

Mazzucco C., Alla ricercadelle prime interpretazioni dell’Apocalisse, „Parole di Vita” 25 (1980), s. 441-452.

Monaci Castagno A., I Commenti di Ecumenio e di Andrea di Cesarea: due letture divergenti dell’Apocalisse, „Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino”, 5 (1981), s. 303-426.

Myszor W., Ekumeniusz, w: C.V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy I–VII w. Mały słownik, Warszawa 2001, s. 63.

Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz, Florilegium. Studia Classica, Mediaevalia et Neolatina 1, Warszawa 2011.

Pietras H., Starożytne spory wokoł Apokalipsy, w: Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej, Studia Antiquitatis Christianae 13, Warszawa 1998.

Schmid J., Studien Zur Geschichte des grieschischen Apokalypse-Textes, 3 parts. Part 1, Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von Kaisareia. Part 2, Die alten Stamme. Part 3, Historische Abteilung Erganzungsband, Einleitung. Munchener Theologische Studien: Karl Zink Verlag, 1955–56.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tł. T. Skibiński, Krakow 2000.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism