Informacja czy manipulacja? Analiza na przykładzie wybranych reklam

Joanna Hernik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.016

Abstrakt


Dzięki wynalazkom, takim jak druk, telewizja czy Internet, wiele osób może być poinformowanych o danym zdarzeniu w bardzo krótkim czasie. Takie masowe kanały komunikacji wykorzystywane są także do przesyłania reklam. I mimo ich praktycznej wartości, a czasami nawet wartości artystycznej, powszechnie uważa się, że przez reklamy wiele osób poddawanych jest przekazom przedstawiającym nieprawdziwy obraz świata. Powszechność reklamy nie sprawiła więc, że ludzie stali się odporni na perswazję i manipulację, ale że stali się na nią obojętni i nie są świadomi jej wpływu. Dlatego w tej pracy pokazano charakterystyczne cechy i przejawy manipulacji w reklamie.


Słowa kluczowe


cele komunikacji; percepcja komunikatu; zachowania i postawy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandler R., (2006), Alchemia manipulacji, Helion, Gliwice.

Blythe J., (2002), Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Dołhasz M., (2013), Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw – Brand Hero, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Szczecin.

Gajlewicz M., (2009), Techniki perswazyjne, podstawy, Wyd. Difin, Warszawa.

Górecka A., (2008), Techniki manipulacji w tekstach reklamowych, [online], http:// www.reporterzy.info/195,techniki_manipulacji_w_tekstach_reklamowych.html [21.10.2013].

Harker D., (1998), Achieving acceptable advertising: An analysis of advertising regulation in five countries, „International Marketing Review”, Vol. 15 Iss: 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1108%2F02651339810212476

Hernik J., (2013), Odpowiedzialność ekologiczna a komunikacja marketingowa, „Rocznik Ochrony Środowiska”, t. 15.

Mackiewicz H., (2010), Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 3 (52).

Merriam-Webster Dictionary, hasło advertising, http://www.merriamwebster.com/dictionary/ advertising [19.10.2013].

Olędzki J., (1998), Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa.

O’Sullivan D., McCallig J., (2012), Customer satisfaction, earnings and firm value, „European Journal of Marketing”, Vol. 46 Iss: 6, DOI: http://dx.doi.org/10.1108%2F03090561211214627

Pollay R.W., (1988), Keeping Advertising from Going Down in History – Unfairly, „European Journal of Marketing”, Vol. 22 Iss: 8, DOI: http://dx.doi.org/10.1108% 2FEUM0000000005292

PWN, hasło reklama, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3966917/reklama.html [19.10.2013].

Skąd wziął się kult Apple’a?, http://internet.gadzetomania.pl/2011/06/22/skad-wzial-sie-kult-applea-zobacz-reklamy-ktore-stworzyly-te-marke-wideo [26.10.2013]

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/manipulacja [27.10.2013].

Sutherland M., Sylwester A. K., (2003), Reklama a umysł konsumenta. Co działa, co nie działa i dlaczego, PWN, Warszawa.

Zięba K., (2010), Skuteczność działań marketingowych, Zeszyty Naukowe SGGW nr 3(52).

http://www.projektowaniegraficzne.pl/skuteczny_marketing_z_apple/ [26.10.2013].

http://forsal.pl/galerie/coca_cola_konczy_126_lat_.html [22.10.2013]

http://www.infotuba.pl/biznes/wyzsza_kultura_bankowosci.xml [21.10.2013].

http://bexpress.pl/product-pol-11208-EASY-proszek-do-prania-.html [21.10.2013].

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Klienci-Amber-Gold-od-kilku-dni-czekaja-na-pieniadzen60171.html?is_mobile=0&vop=std [27.10.2013].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism