O czasopiśmie

Kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prezentujący aktualną problematykę mieszczącą się w ramach nauk o zarządzaniu.

Bazy indeksacyjne:

- Index Copernicus
- RePec
- ProQuest
- Google Scholar
- BazEkon
- Erih Plus

 

Tom 48 Nr 2 (2021)
Thursday, Sep 30, 2021
Spis treści tego numeru