http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Vol 30 (2014)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Spis treści

ARTYKUŁY

Sebastian Taboł
PDF
9-26
Marek Jeziorański
PDF
27-47
Jerzy Król
PDF
49-76

MATERIAŁY - KOMUNIKATY - SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Jerzy Bagrowicz
PDF
79-98
Dorota Grabowska
PDF
99-114
Ilona Błaszczyk
PDF
115-137

RECENZJE - OMÓWIENIA

Daria Hejwosz, Rekonstrukcje tożsamości w kulturze natychmiastowości, UAM, Poznań 2014, ss. 344 – rec. Joanna Cukras-Stelągowska
Joanna Cukras-Stelągowska
PDF
141-144
Thomas Brazelton, Joshua D. Sparrow, Grzeczne dziecko. Jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność, GWP, Gdańsk 2014, ss. 179 – rec. Małgorzata Banasiak
Małgorzata Banasiak
PDF
145-147
Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko (red.), Muzykoterpia – stałość i zmiana, Wrocław 2014, ss. 350 – rec. Monika Kamper-Kubańska
Monika Kamper-Kubańska
PDF
149-154
Anna Wasilewska, Archetypy świata dziecięcego. Światy wyobraźni w narracjach dzieci, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013, ss. 235 – rec. Elżbieta Wieczór
Elżbieta Wieczór
PDF
155-159

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida i pozytywizmu warszawskiego” (Warszawa, 9.06.2014)
Joanna Falkowska
PDF
163-165
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” (Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15–16.05.2014)
Joanna Cukras-Stelągowska
PDF
167-172
Sprawozdanie z Sympozjum Historii Edukacji „Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych” (Szczecin, 17.09.2014)
Joanna Falkowska, Dorota Grabowska
PDF
173-175
Sprawozdanie z Sympozjum naukowego z okazji jubileuszu 150-lecia Aresztu Śledczego w Toruniu (Toruń, 13.11.2014)
Jarosław Horowski
PDF
177-182
Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium pt. „Media in contemporary didactics” (Toruń, 23.10.2014)
Dorota Siemieniecka
PDF
183-186
Noty o autorach
. .
PDF
Strony redakcyjne
. .
PDF


Partnerzy platformy czasopism