Existential questions – the absent dimension of Polish religious education

Maria Szczepska-Pustkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2019.006

Abstrakt


I understand the category of existential question like S.G. Hartman broadly, assuming that everyday life is an indivisible whole, even if school education artificially introduces its division. Existential questions concern the fundamental conditions of human life and existence as such. They reach God, the beginnings of man and the world, the meaning and purpose of human life, the fragility of being, passing away, death or the existence of moral evil and good, etc. Along with questions about existence, man enters the very heart of all philosophical questions, and the efforts undertaken to this end are of a lifetime character and also concern the youngest. The purpose of this text is to reflect on the place and the role of existential questions in (Polish) religious education.


Słowa kluczowe


existential questions, religious education

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoś T., Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warsaw: Wydawnictwo Sic, 2008.

Birkedal E., „Noen ganger tror jeg på Gud, men…?” En undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praktis i tidlig ungdomsalder, Trondheim 2001.

Cackowska M., Stańczyk P., Katecheza szkolna - między demokracją a katechezą zstępującą, „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja”, 1 (2012): 19-38.

Chałupniak R., Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2005.

Charytański J., Lekcje religii w Europie, „Ateneum Kapłańskie”, 498 (1992): 194-207.

Ekström U., Odencrants J., Livsfrågor och attityder hos barn i åldrarna 9–13 år, Stockholm 1980.

Eriksson K., På spaning efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande, Lund 1999.

Falkevall B., Livsfrågor och relegionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, Stockholm 2010.

Gunnarsson G. G., Is a »Life Question Approach« Appropriate when Religious Education has Become a Part of Social Studies? in: Challenging Life Existential Questions as a Resource for Education, ed. J. Ristiniemi, G. Skeie, K. Sporre, 69-82. Münster - New York: Waxman, 2018.

Hartman, S. G., & Petterson S., Livsfrågor och livsåskådning hos barn: några utgångspunkter för en analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom området, Stockholm 1980.

Hartman S.G., Children’s philosophy of life, Stockholm: Stockholm Institute of Education, 1986.

Hartman S. G., Barns tankar om livet, Stockholm1986.

Hartman S.G., Hur religionsämnet formades, in: Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Linköping 2000.

Hartman S.G., Livstolkning hos barn och unga, in: Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Linköping 2000.

Hartman S.G., Children Searching for a Philosophy of Life, in: Challenging Life Existential Questions as a Resource for Education, ed. J. Ristiniemi, G. Skeie, K. Sporre, Münster - New York 2018.

Holmqvist Lidh C., Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning, Karlstad 2016.

Hovde Bråten O. M., World Views in Norwegian RE, in: Challenging Life Existential Questions as a Resource for Education, ed. J. Ristiniemi, G. Skeie, K. Sporre, Münster – 157-176. New York: Waxman, 2018.

Ipgrave J., Dialogue, Citizenship and Religious Education, in: International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity, ed. R. Jackson, London: Routlege Falmer, 2003.

Jackson R., Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy, London: Routlege Falmer, 2004.

Jackson R., Contextual Religious Education and the Interpretive Approach.”British Journal of Religious Education”, 1 (2008).

Jackson R., The development and dissemination of Council of Europe policy on education about religions and non-religious convictions, „Journal of Beliefs and Values”, 2 (2014): 133-143.

Kittelmann Flensner K., Religious education in contemporary pluralistic Sweden, Göteborg: University of Gothenburg, 2015.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Klus-Stańska D., Mitologia transmisji wiedzy, czyli o konieczności szukania alternatyw dla szkoły, która amputuje rozum, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2 (2008): 35-45.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Cracow: Wydawnictwo WAM, 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2018.

Leganger-Krogstad H., Dialogue Among Young Citizens in a Pluralistic Religious Education Classroom, in: International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity, ed. R. Jackson, London 2003.

Lgr 62: Läroplan för grundskolan, Stockholm 1962.

Lgr 69: Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del, Stockholm 1969.

Lgr 80: Läroplan för grundskolan, Stockholm 1980.

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S., Filozofia w szkole , Warsaw:Wydawnictwo CODN, 1997.

Lpo 94: Kursplaner för grundskolan, Stockholm 1994.

Mąkosa P. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mąkosa P., Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym, „Roczniki pastoralno-katechetyczne”, 3 (2011): 123-136.

Marek Z., Edukacja religijna w poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania człowieka, „Paedagogia Christiana”, 2 (2017): 11-32.

Pajer F., Nauczanie religii w europejskich systemach oświatowych, „Przegląd Powszechny”, 6 (1992): 385-296.

Risenfors S., Liberal Muslim, Atheist Hindu and Born-again Christian Identifications in Relation to Religion among Three Upper Secondary Students with Experiences Connected to Migration, in: Challenging Life Existential Questions as a Resource for Education, ed. J. Ristiniemi, G. Skeie, K. Sporre, 101-118. Münster - New York: Waxmann, 2018.

Sauer R., Religionsunterricht in Europa, in: Ökumenisches Arbeitsbuch Religionspädagogik, ed. H. Noormann, U. Becker, B. Trocholepczy, Stuttgart 2000.

Skeie J., A Culturally conscious religious education, Trondheim 1998.

Śliwerski B., Czy możliwy jest w szkole dialog?„Paedagogia Christiana”, 1 (2010): 175-192.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Cracow: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1998.

Sterkens C., Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education, Leiden: Brill, 2001.

Stern E., Kind, Krankheit und Tod, E. Reinhardt, München 1957.

Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Cracow: Impuls, 2011.

Tonåringen och livet: undersökning och diskussion kring tonåringen och livsfrågorna, red. T. Hasselrot, L. O. Lernberg, Stockholm1980.

Tonåringen och livsfrågorna: elevattityder och undervisningen i livsåskådning och etik på grundskolans högstadium: elevundersökningar och metodiska förslag av en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen, Stockholm1969.

Weisse W., Difference Without Discrimination: Religious Education as a Field of learning for Social Understanding? in: International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity, ed. R. Jackson, London: Routlege Falmer, 2003.

Wright A., Contextual Religious Education and the Actuality of Religions. „British Journal of Religious Education”, 1 (2008): 3-12.

Wright A., Religion, Education and Post-modernity, London: Routlege Falmer, 2004.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism