Biblical education: An introduction

Jerzy Bagrowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/31569

Abstrakt


The Old and the New Testaments are not only the word of God and a source of wisdom that leads to salvation, but also a mine of knowledge and educational wisdom. One can speak of biblical pedagogy which in a sense is a synthesis of God’s wisdom revealed to the people of Israel and their educational experience which they gained in the centuries of their existence. Both the Old and the New Testaments, in their entirety, are a source of this pedagogy adopted by God with respect to the Chosen People as a whole and as individuals. For the educational practice of Christianity, the basic code of ethical norms contained in the Ten Commandments, i.e. the Decalogue, is of particular importance, applying to all believers. These are the rules of conduct that provide the basis in the formation and education of a new person. One cannot understand the principles of education based on the teachings of Jesus Christ without exploring the educational tradition of Israel and comprehending the pedagogy contained in the Old Testament. Jesus Christ did not reject this tradition. He used it to build on it, revealing its much broader and deeper perspective. The biblical pedagogy continues to be valid also in the conditions of the modern world.


Słowa kluczowe


Bible, pedagogy, education

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J., S. Jankowski, ‘Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie’ (Deuteronomy, 8:5), Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Bastianel S., L. Di Pinto, Biblijne podstawy etyki etyki, Kraków: Wyd. WAM, 1994.

Civil M., Education (Mesopotamia), in: The Anchor Bible Dictionary, D.N. Friedman, New York 1992, Vol. 2 D-G, pp. 301-305.

Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.

Gioia F., Metodi e ideali educativi dell’ Antico Israele e del Vicino Oriente, Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 2008.

Chrostowski W., Wychowanie i kształcenie młodego pokolenia w przedwygnaniowym Izraelu, in: idem, Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Warsaw: Vocatio, 2003.

Crenshaw J. L., Education in Ancien Israel: Accross the Deadening Silence, New York: Yale University Press, 1998.

Filipiak M., Biblia o człowieku, Lublin: Towarszystwo Naukowe KUL, 1979.

Filipiak M., Biblijne podstawy teologii małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie, Lublin: Diecezjalny Ośrodek Duszpastersta Rodzin, 1984.

JGi-PG, Przymierze, in: Słownik Teologii Biblijnej, ed. X. Leon-Dufour, 825-833. Poznań: Pallotinum, 1973.

Kułaczkowski J., Biblijne zasady wychowania rodzinnego w świetle Mądrości Syracha, Rzeszów 1998.

Muszyński H., „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych”, Ateneum Kapłańskie 114 (1990): 6-9.

Rad von G., Teologia Starego Testamentu, Warsaw: PAX, 1986.

Rops-Daniel H.., Od Abrahama do Chrystusa, Warsaw: PAX, 1955

Townsend, J. T. Education (Greco-Roman), in: The Anchor Bible Dictionary, D.N. Friedman, D.N. Friedman, New York 1992, Vol. 2 D-G: 312-317.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism