Intercultural Education at the University: From Theory To Practice

Liudmyla Khoruzha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.008

Abstrakt


Edukacja międzykulturowa na uniwersytecie: od teorii do praktyki

Artykuł porusza problem edukacji międzykulturowej w środowisku uniwersyteckim. Wysłany teoretyczna analiza problemu, wyniki diagnozy pewnych aspektów nauczycieli edukacji międzykulturowej i studentów, określa praktyczne sposoby jej poprawy, rozwoju pojęć i wyobrażeń o środowisku międzykulturowym systemowych; rozwój pozytywnego podejścia do wielowymiarowego środowiska kulturowego, tolerancji, etyki zawodowej i tak dalej.


Słowa kluczowe


kultura; świadomość kulturowa; edukacja międzykulturowa; współpraca kulturalna; interakcje międzykulturowe; tolerancja; etyka zawodowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cultural and historical legacy of Poland and Ukraine as a factor in the development of multicultural education. ed. Vasyl Kremin, Tadeusz Lewowicki, Svitlana Sysoieva. Khmelnytsky: PE Zakodnii M.I., 2011.

Dzhurynskyi A.N. History of Foreign Pedagogy: Manual for high schools. Moscow: FORUM-INFRA-M, 1998.

Erich Erickson, Erich. Dzieciństwo i społeczeństwo. Warszawa: Summer Garden, 2000.

Lewowicki, Tadeusz. “Wielokulturowosc i edukacja”. Ruch Pedagogiczny. 3–4 (2010).

Makarova Ekatarina. “Cultural awareness as a factor in overcoming ethnocentrism and the formation of tolerance of behaviour in the conditions of humanization education”. In: Materials of the International Scientific and Practical Conference “Tolerance in the Modern World: An Interdisciplinary Research Experience”. ed. Ekatarina Makarova, Moscow, 2011.

Nikitorowicz, Jerzy. Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Gdansk: GWP, 2010.

Khoruzha Liudmyla L. Ethical development of the teacher: Textbook Academic edition, 2012.

Kremin Vasil. “Tolerance as an Imperative: National Identity in the Age of Globalization”. Day 42-45.

Ogrodzka-Mazur, Ewa. “Wartości cenione przez uczniów z pogranicza polsko-czeskiego”. In: Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1. Przemiany wartości i aspiracji życiowych. eds. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Aleksandra Minczanowska, Gabriela Piechaczek-Ogierman. Cieszyn–Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.

„Po życie sięgać nowe...” Teoria a praktyka edukacyjna. eds. Marta M. Urlinska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

Reykowski, Janusz. “Rozwój moralny jako zjawisko wielowymiarowe”. In: Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania. eds. Janusz Reykowski, Nancy Eisenberg, Ervina Staub. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Yaksa N.V. Intercultural interaction of subjects of educational process: Textbook. Zhytomyr: I. Franko ZHDU, 2007.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism