Politics of Memory and the State of Education Before and After Poland Regains Independence Using the Example of the City of Białystok – Contexts of Regional Education

Joanna Sacharczuk, Alina Szwarc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.003

Abstrakt


 Polityka pamięci a sytuacja szkolnictwa przed i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na przykładzie miasta Białystok – konteksty edukacji regionalnej

W tekście podejmujemy próbę pokazania sposobów używania przez dominującą władzę polityki pamięci w działaniach edukacyjnych w celu podporządkowania sobie członków podległych grup. Jest to temat ważny w kontekście obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Na przykładzie Białegostoku poruszamy zagadnienie polityki oświatowej zaborców wobec Polaków oraz państwa polskiego wobec mniejszości w okresie międzywojennym.


Słowa kluczowe


pamięć społeczna; pamięć historyczna; polityka pamięci; historia szkolnictwa w Białymstoku; region; edukacja regionalna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dobroński, Adam Czesław. Białystok – historia miasta. Białystok: Zarząd Miasta Białegostoku, 2001.

Dobroński, Adam Czesław. “Białystok w latach 1796–1864”. In: Historia Białegostoku, ed. Adam Czesław Dobroński, 215–280. Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2012.

Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. Fiedorowicz, Tomasz, Kietliński Marek, Maciejczuk Jarosław. Białostockie ulice i ich patroni. Białystok: Prymat, 2012.

Goławski, Michał. Szkolnictwo powszechne w Białymstoku. Białystok: Miejska Rada Szkolna, 1934.

Lechowski, Andrzej. “Białystok w latach 1864–1936”. In: Historia Białegostoku, ed. Adam Czesław Dobroński. 281–401. Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2012.

Majorek, Czesław. “Historyczne źródła teorii wychowania obywatelsko-państwowego w Polsce doby międzywojennej”. In: Edukacja historyczna i obywatelska w Polsce odrodzonej 1918–1939. ed. Jerzy Maternicki. 15–19. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987.

Mościcki, Henryk. Białystok. Zarys historyczny. Białystok: Wydawnictwo Magistratu Miejskiego, 1933.

Nikitorowicz, Jerzy. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Nikitorowicz, Jerzy. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017.

Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.

Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921r. Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Województwo białostockie. Warszawa: GUS, 1927.

Sadowski, Andrzej. Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2006.

Szablicka-Żak, Jolanta. Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997.

Szacka, Barbara. “Przeszłość jako wymiar czasu”. In: Wobec przeszłości, pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej. ed. Andrzej Szpociński. 97–110. Warszawa: Instytut im. Adama Mickiewicza, 2005.

Szpociński, Andrzej, Kwiatkowski Piotr Tadeusz. Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2006.

Szwarc, Alina. „Edukacja międzykulturowa w pozalekcyjnych formach kształcenia – komunikat z badań”. Pogranicze. Studia społeczne. XVII (2011): 188–199.

Szwarc, Alina. “Intercultural education in urban and rural secondary schools”. In: The city: a learning experience. ed. Kamila Kamińska, Alicja. Szerląg. 168–186. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

Szwarc, Alina. “Rola i miejsce treści kulturowych w procesie kształcenia na przykładzie podlaskich gimnazjów”. Ars inter Culturas 3 (2014): 171–178.

Wróblewska, Urszula. “Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP”. Nauka 2 (2011): 109–124.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism