Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wychowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia

Beata Borowska-Beszta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2016.002

Abstrakt


This article reconstructs and reinterprets the unique qualitative research conducted by Wanda Szuman, an educator and andragogue specializing in special needs education from Toruń. In her research, she dealt with the development and functioning of two Polish boys defined as ‘feral children’. The author carried out the case study and action research of the children living near Włocławek in Poland, who were confined by their parents and then taken away from them in 1954.


Słowa kluczowe


dzikie dzieci; case study; odmienność psychosomatyczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowska-Beszta, Beata. Wanda Szuman – pedagog i andragog specjalny – szkice do portretu. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2009.

Borowska-Beszta, Beata. Idź i zrób coś: Wanda Szuman (1890–1994): polska andragog specjalna. W: „Seniorki polskiej andragogiki”, red. Anna Frąckowiak, 69–96. Radom: IInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2011.

Borowska-Beszta, Beata (red.). Oswajanie odmienności psychosomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych, Saarbrücken: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2016.

Candland, Douglas Keith, Feral Children and Clever Animals Reflections on Human Nature, Oxford 1993.

Deutsch-Smith, Deborah. Pedagogika specjalna, t. 1, Warszawa: PWN, 2009.

Hudson, Grover. Essential Introductory Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing, 2000.

Bettelheim, Bruno. “Feral children and autistic children” American Journal of Sociology, 5 (1959): 455–467.

Kosakowski, Czesław. „Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej”, Toruń:Akapit, 2003.

Wałęga, Agnieszka. „Życie i działalność Wandy Szuman (1890–1994)”, Toruń: Mado, 2005.

Kościelska, Małgorzata. Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN, 1995.

Malinowski, Jan Adam. „Działalność Wandy Szuman: ponadczasowe przesłanie dla pracy socjalnej”. W: Kobiety w pracy socjalnej, red. Anna Kotlarska-Michalska, 179–189. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.

McNeil, Maureen, Polloway, Edward, Smith, J.D. “Feral and Isolated Children: Historical Review and Analysis”. W: Education and Training of the Mentally Retarded, 1984, Vol. 19, No. 1., p. 70–79.

Mazurkiewicz, K. „Poemat optymistyczny – rozmowa z dr Wandą Szuman” Pomorze 17 (335) 1965.

Nalaskowski, Aleksander. Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji. Kraków: Impuls, 2006.

Prokopiak-Lewandowska, Anna. „Działalność Wandy Szuman na rzecz osób niewidomych – wybrane aspekty” Paedagogia Christiana” 1(19) 2007: 167–180.

„Wanda Szuman: Historia jednego życia”, red. Czesław Łapicz. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 1997.

Wojciechowski, Andrzej. Obecność. Zebrane teksty, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK , 2001.

Scheerenberger, R.C. A history of mental retardation, Baltimore: P.H. Brookes Pub. Co., 1983.

Szuman, Wanda. „Obraz rozwoju dwóch chłopców ze skrajnej izolacji (bezpośrednio po zabraniu ich z domu)”, „Szkoła specjalna” 1958, z. 3, s. 241–254.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism