Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu

Blanka Minc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.046

Abstrakt


W artykule przeprowadzono analizę dynamiki powiązań pomiędzy szeregami zwrotów logarytmicznych trzech spółek rynku motoryzacyjnego notowanych na nowojorskiej giełdzie: GM, F i DAI. Badanie przeprowadzone zostało dla dwóch okresów: przed i w czasie kryzysu. Dopasowano model DiagBEKK, uzyskując oszacowania dynamicznych korelacji warunkowych. Wyniki badania wskazują na występowanie w czasie kryzysu silnych powiązań pomiędzy badanymi spółkami.


Słowa kluczowe


model DiagBEKK; dynamiczna korelacja warunkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauwens L., Laurent S., Rombouts J. (2006), Multivariate GARCH Models: a Survey, „Journal of Applied Econometrics”, 21, 79–109.

Doornik J. A. (2007), Ox 5 – An Object-Oriented Matrix Programming Using Ox, Timberlake Consultants, London.

Engle R., Kroner K. F. (1995), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, „Econometric Theory”, 11, 122–150.

Laurent S. (2007), G@RCH 5, Estimating and Forecasting ARCH Models, Timberlake Consultants Press, London.

Leonhardt D. (2008), $73 an Hour: Adding it Up, „The New York Times, 10.12.2008, A1.

McCullagh D. (2008), Big Three Bailout? Not So Fast, „CBS News”, 12.11.2008.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

Tsay R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series, John Wiley&Sons, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism