Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro

Ewa Czapla

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.042

Abstrakt


W artykule podjęto próbę zbadania przyczynowości w sensie Grangera dla jedno-, trzy- i sześciomiesięcznych stóp procentowych Polski, USA i strefy euro. Wykorzystano metodę Toda-Yamamoto, pozwalającą badać przyczynowość dla szeregów skointegrowanych. W badaniach integracji i kointegracji zmiennych zastosowano rozszerzony test Dickey’a-Fullera i test Phillipsa-Perrona oraz metodę Johansena. Uzyskane wyniki sugerują, że polski rynek stóp procentowych wykazuje długookresowy związek z rynkiem strefy euro; nie stwierdzono natomiast zależności przyczynowej od rynku USA.


Słowa kluczowe


stopy procentowe; przyczynowość; Polska; USA; strefa euro

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bremnes H., Gjerde O., Saettem F. (1997), A multivariate cointegration analysis of interest rates in the Eurocurrency market, „Journal of International Money and Finance”, 16 (5), 767–778.

Bremnes H., Gjerde O., Saettem F. (2001), Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway, „Scandinavian Journal of Economics”, 103 (1), 127–145.

Charemza W. W., Deadman D. F. (1997) , Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Dolado J. J., Lutkepohl H. (1996), Making Wald Tests Work for Cointegrated VAR Systems, „Econometric Review”, 15, 369–386.

Frimpong J. M., Oteng-Abayie E. F. (2008), Bivariate Causality Analysis between FDI Inflows and Economic Growth in Ghana, „International Research Journal of Finance and Economics”, 15, 95–104.

Giles J. A., Mirza S. (1999), Some Pretesting Issues on Testing for Granger non-Causality, Econometrics, Working Paper EWP9914, Department of Economics, University of Victoria.

Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods, „Econometrica”, 37, 424–438.

Granger C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, „Journal of Econometrics”, 16, 121–130.

Krugman P. R., Obstfeld M. (2007), Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mills T. C., Mills A. G. (1991), The International Transmission of Bond Markets Movements, „Bulletin of Economic Research”, 43 (3), 273–281.

Toda H. Y., Phillips P. C. (1993), Vector Autoregressions and Causality, „Econometrica”, 61, 1367–1393.

Toda H. Y., Yamamoto T. (1995), Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, „Journal of Econometrics”, 66, 225–250.

Yang J., Shim J., Khan M. (2007), Casual linkages between US and Eurodollar interest rates: further evidence, „Applied Economics”, 135–144.

Zapata H. O., Rambaldi A. N. (1997), Monte Carlo Evidence on Cointegration and Causation, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, 59(2), 285–298.

Zarra Nezhad M., Zarea R. (2007), Investigating the Causality Granger Relationship between the Rates of Interest and Inflation in Iran, „Journal of Social Science”, 3(4), 237–244.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism