Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

Tomasz Chruściński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.041

Abstrakt


W artykule podjęto próbę zbadania wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi indeksami giełdowymi, relacji pomiędzy kursami walut, a następnie określono kierunek przepływu informacji pomiędzy rynkami kapitałowym i walutowym. Do oszacowania współzależności instrumentów inwestycyjnych posłużył wielowymiarowy model klasy GARCH. Praca jest kontynuacją poprzednich badań autora związanych z taksonometryczną klasyfikacją giełd na świecie.


Słowa kluczowe


wielowymiarowy model GARCH; analiza współzależności; giełdy papierów wartościowych; waluty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bollerslev T., Engle, R., Wooldridge, J. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariance, „Journal of Political Economy”, University of Chicago Press, 96(1).

Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327.

Chruściński T. (2008), Analiza wielowymiarowa giełd papierów wartościowych na świecie, „Wiadomości statystyczne”, nr 9, 50–61.

Chruściński T. (2009), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie, „Equilibrium”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 1(2), 61–68.

Engle R. (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, „Econometrica”, 50, 987–1008.

Fiszeder P., (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

Piontek K. (2006), Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, „Taksonomia”, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, nr 13.

Yang W. (2001), M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets, Edith Cowan University.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism