Autor - szczegóły

Biernat, Kamila, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska

  • No 8(10) (2017) - RECENZJE
    Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. A. Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 157
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism