No 5(7)/ (2014)

Spis treści

STUDIA

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
11-22
Klaudia Jędrzejewska
PDF
23-92
Magdalena Niedźwiedzka
PDF
93-110
Marlena Jabłońska
PDF
111-124
Tomasz Czarnota
PDF
125-143

MATERIAŁY

Agnieszka Rosa
PDF
147-148
Robert Arasimowicz
PDF
149-156
Adam Grzegorz Dąbrowski
PDF
157-168
Hubert Mazur, Agnieszka Rosa
PDF
169-181

KRONIKA

IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym”
Agnieszka Zasada, Mateusz Zmudziński
PDF
185-195
Międzynarodowa konferencja „Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze”
Łukasz Wróbel
PDF
196-200
V Wiosenne Spotkania Archiwalne „Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji”
Magdalena Niedźwiedzka
PDF
201-206
Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych
Piotr Bewicz
PDF
206-209
Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”
Marta Adamska, Kinga Lisowska
PDF
209-216
Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa pod nadzorem. Zbiory audiowizualne komunistycznych służb specjalnych” / „Europe under surveillance. The audiovisual collections of Communist security services”
Marlena Jabłońska
PDF
216-218

RECENZJE

Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013
Robert Degen
PDF
221-229
Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012
Monika Cołbecka
PDF
229-234
Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, wstęp, wyb. i oprac. M. Grudzińska, wyd. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2011
Magdalena Gajderowicz
PDF
234-239
Paweł Gut, Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej, Warszawa-Szczecin 2013
Hadrian Ciechanowski
PDF
240-241
Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013
Krystian Chyrkowski
PDF
241-242
Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, pod red. K. Pijarskiego, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011
Piotr Bewicz
PDF
243-247
Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013
Magdalena Wiśniewska
PDF
247-250
Miroslav Glejtek, Stredoveká cikrevná pečať. Prameň kresťanskej ikonografie, wyd. Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové 2013
Marcin Hlebionek
PDF
250-254


Partnerzy platformy czasopism