Sztuka i Kultura

Sztuka i Kultura

O czasopiśmie

„Sztuka i Kultura” jest naukowym periodykiem – pod auspicjami Katedry Historii Sztuki i Kultury – który winien odzwierciedlać w całym bogactwie rozmaitość kierunków i tendencji współczesnej historii sztuki, ujawniających się poprzez zainteresowania poszczególnych autorów. Nie będzie ograniczać się do jednego problemu, jednego tematu czy jednej epoki, lecz raczej rok po roku prezentować efekty aktualnie prowadzonych i finalizowanych prac badawczych w całej ich różnorodności.

Periodyk naukowy Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu.