The Copernicus Journal of Political Studies

The Copernicus Journal of Political Studies

O czasopiśmie

Copernicus Journal of Political Studies (CJPS) jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym w formule open access od 2012 roku. Publikujemy rezultaty prac badawczych przede wszystkim z zakresu nauk o polityce i bezpieczeństwie dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego. Naszym celem jest udostępnianie wyników zarówno interdyscyplinarnych, jak i specjalistycznych badań i analiz odnoszących się do problematyki stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityki czy polityki wewnętrznej państw w szerokim kontekście.

Polub nas na Facebooku!