Das Problem der Sitten im Licht der slavischen Sprachen

Mirosław Żelazny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.005

Abstrakt


Problem moralności (Sitten) w świetle języków słowiańskich.

Artykuł jest próbą odpowiedzi na stawiane często pytanie: czy istnieje różnica między pojęciami Moral i Sitte. Na ogół odpowiada się, że pojęcia te są przez Kanta używane synonimicznie, oddanie różnicy miedzy nimi – jeśli miałaby być podkreślona – sprawia trudności tłumaczom dzieł Kanta. Ważnych intuicji dotyczących sposobu oddawania niuansów kantowskiej terminologii w języku polskim dostarczają pisma Krzysztofa Celestyn Mrongowiusza, ucznia Kanta i autora zbiorów notatek z wykładów Kanta o moralności, tłumacza i pisarza.


Słowa kluczowe


Immanuel Kant; moralność; etyka; historia filozofii; problemy translacji tekstów filozoficznych

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Kant I. Nachschrift zu Mielckes Littauisch-deutschem Wörterbuch. Immanuel Kants Werke, Bd. VIII, Berlin 1922.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism