Bieda i wykluczenie – nowe konteksty

Mateusz Mazurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.044

Abstrakt


Artykuł opisuje i analizuje nowe aspekty starego zjawiska: wykluczenia ze względu na biedę. W kulturze konsumpcyjnej zamożność odgrywa najważniejszą rolę w konstruowaniu tożsamości i budowaniu poczucia własnej wartości. W dzisiejszych czasach, gdy wszystkie inne wartości schodzą na dalszy plan, a wspólnoty, które dawniej nadawały tożsamość, tracą na znaczeniu, odpowiedź na pytanie „kim jestem?” zawarta jest w przedmiotach – prestiżowych symbolach statusu. Jeżeli rzeczy, które posiadam, decydują o tym, kim jestem – to nie posiadając nic wartościowego, mam podstawy czuć się bezwartościową osobą. Dla współczesnego (szczególnie młodego) człowieka rysują się dwie drogi: posiadanie prestiżowych gadżetów lub atrakcyjność seksualna. Połączenie obu stanowi prostytucja nieletnich – prawdopodobnie najbardziej dotkliwy skutek opisywanych tu procesów Zapobieganie im wymaga przedstawienia atrakcyjnej alternatywy: konkurencyjnych wobec konsumpcyjnych systemów wartości (na podstawie których można by było w inny sposób budować tożsamość i poczucie własnej wartości). Chrześcijaństwo ma tu do odegrania bardzo ważną rolę.


Słowa kluczowe


bieda; wykluczenie; prostytucja; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albrow, M., Globalizacja: teoretyczne aspekty zmian, tłum. K. Gilarek, w: red. P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 679–696.

Baudrillard, J., Społeczeństwo konsumpcyjne jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Warszawa 2006.

Bell, D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1998.

Bogunia-Borowska, M., Dziecko w kulturze konsumpcyjnej – infantylizacja kultury jako konsekwencja narodzin podmiotu rynkowego, w: A. Jawłowska, M. Kempny, Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Warszawa 2005, s. 157–183.

Dines, G., Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler, Poznań 2012.

Grajewski, A., 12 okruchów, „Gość Niedzielny, nr 2 rok XCIII/ 10 stycznia 2016, s. 42–43.

Honoré, C., Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!, tłum. W. Mitura, Warszawa 2011.

Jary, M., Wyznaczanie i tropienie trendów w kulturze konsumpcyjnej – kontekst nowych mediów, w: Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung Bohdan, Warszawa 2010, s. 91–114.

Kempny, M., Wprowadzenie – konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej, w: A. Jawłowska, M. Kempny, Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Warszawa 2005, s. 7–14.

Kowalik, A., Centrum handlowe jako nowa przestrzeń zabawy młodzieży, w: Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, s. 93–111.

Legutko, R., Złośliwe demony, Kraków 1999.

Leszniewski, T., Moda i tożsamość. Dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji, w: T. Szlendak, K. Pietrowicz, Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wrocław 2007, s. 49–61.

Odebrana niewinność. Raporty o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze, red. E. Rżysko, Warszawa 2013.

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association) na temat seksualizacji dziewcząt, tłum. E. Konfol, Warszawa 2013, online: https://www.google.pl/search?client=opera&q=seksualizacja+definicja+raport+o+seksualizacji&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 [dostęp: 2016.01.04].

Simmel, G., Filozofia mody, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005, s. 272–276.

Speck, O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, tłum. E. Cieślik, Gdańsk 2005.

Szarota, Z., Asystent rodziny. Między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem – konteksty edukacyjne, „Edukacja” 116 (2011) 4, s. 49–65.

Szarota, Z., Egalitaryzacja dyplomów vs. elitaryzm merytokracji – wybrane aspekty uczestnictwa edukacyjnego dorosłych, „Edukacja Dorosłych” 67 (2012) 2, s. 9–26.

Szlendak, T., Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Warszawa 2002.

Szlendak, T., Kozłowski, T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Szlendak, T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004.

Szlendak, T., Pietrowicz, K., Moda, wolność i kultura konsumpcji, w: T. Szlendak, K. Pietrowicz, Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wrocław 2007, s. 8–26.

Vademecum skutecznej profilaktyki. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, red. Sz. Grzelak, Warszawa 2015.

van Raaij F., Konsumpcja postmodernistyczna, w: M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, tłum. M. Zagrodzki, Warszawa 2001, s. 325–344.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism