O gender i nie tylko. Kościół katolicki jako pracodawca

Marta Zimniak-Hałajko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/13744

Abstrakt


Recenzja książki: Katarzyna Leszczyńska, Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, ss. 342, ISBN: 978-83-7383-810-9.

Pełny tekst:

PDF

Partnerzy platformy czasopism