Vol 18, No 3 (2011)

Spis treści

Artykuły

Przemysław Wojciechowski
PDF
3-16
Radosław Krajniak
PDF
17-42
Magdalena Ujma
PDF
43-74
Jacek Goclon
PDF
75-102
Arkadiusz Czwołek
PDF
103-130

Materiały

Zapomniany przodek św. Stanisława Kostki
Stanisław Andrzej Sroka
PDF
131-140

Recenzje

Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora 2011, s. 142
Maria Barbara Topolska
PDF
141-148
Piotr Chmiel
PDF
149-153
Wczesne średniowiecze, red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010, ss. 336
Tomasz Sińczak
PDF
154-157
Tomasz Graff , Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 124, zsfg.
Radosław Krajniak
PDF
158-161
Viktoria Dzianisava
PDF
161-167
Jacek Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697–1733), Kraków 2009, ss. 260
Sylwia Getka-Pesta
PDF
167-171

Noty bibliograficzne

Noty bibliograficzne
Wiesława Duży et al
PDF

Kronika naukowa

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych”. Toruń, 16–17 czerwca 2011 r.
Witold Konopka
PDF


Partnerzy platformy czasopism