Maurycy Zajęcki, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii Sztuki i Nauk Społecznych, Prace komisji Historycznej t. 74, Poznań 2014, ss. 340

Paweł Mateusz Modrzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.038

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism