Szlachcic mieszczaninem? Miejsca zamieszkania polskiej szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku

Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.030

Abstrakt


Osiemnastowieczny Gdańsk był dla szlachty polskiej miastem atrakcyjnym. Mniej zamożni przedstawiciele tej warstwy społecznej podczas pobytu w mieście korzystali z izb w zajazdach i gospodach. Zasobniejsi – wynajmowali pokoje lub mieszkania, a czasem także całe kamienice. Decyzję o osiedleniu się w Gdańsku podejmowali jedynie nieliczni – najczęściej wywodzący się ze szlachty pomorskiej. Z reguły zadowalali się zakupem mieszczańskiego domu, który dostosowywali do swoich potrzeb. Niektórzy pragnęli jednak posiadać siedziby o charakterze podmiejskim, otoczone rozległymi ogrodami, budowane na przedmieściach lub w podmiejskich wsiach należących do oliwskiego klasztoru cystersów.

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism