Typografia w relacji człowiek–komputer. Kognitywne i estetyczne implikacje wyboru i sposobu prezentacji kroju fontów (tłumaczenie Milena M. Śliwińska)

Shaun Kelly, Tyler Gregory

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.026

Abstrakt


Artykuł omawia typografię w kontekście literatury dotyczącej psychologii kognitywnej. Badaczy interesowały wybory projektantów oraz wpływ tych wyborów na czytelność i zrozumienie materiału przez czytelnika, także zagadnienie, w jaki sposób typografia może poprawić interakcję między człowiekiem a komputerem. W tekście zrekonstruowano m.in. badania Milesa A. Tinkera i Donalda G. Pattersona, Dana Boyarskiego i Davida Beymera oraz przybliżono rozważania nad kolorem tła tekstu czy fontów.

Słowa kluczowe


typografia; psychologia kognitywna; projektowanie; czytelność; legibility; readability; relacja człowiek–komputer; fonty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beymer D., Russell D., Orton P., 2008, An eye tracking study of how font size and type influence online reading, w: Proceeding. BCS-HCI ‘08 Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction, Vol. 2, Swinton.

Boyarski D., Neuwith C., Forlizzi J., Harkness Regli S., 1998, A study of fonts designed for screen display, w: Proceeding.CHI ‘98 Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, New York.

Broadbent D., Broadbent M.H., 1980, Priming and the passive/active model of word recognition, w: Attention and performance VIII, ed. R. Nickerson, New York.

Greco M., Stucchi N., Zavagno D., Marino B., 2008, On the Portability of Computer-Generated Presentations: The Effect of Text-BackgroundColor Combinations on Text Legibility, „Human Factors. The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society”, No. 50.

Humar I., Gradizar M., Turk T., 2008, The impact of color combinations on the legibility of a Web page text presented on CRT displays, „International Journal of IndustrialErgonomics”, Vol. 38, No. 11–12.

Li Y., Suen Ch. Y., 2010, Typeface personality traits and their design characteristics, w: DAS’10. Proceedings of the 9th IAPR International Workshop on Document AnalysisSystems, New York.

Paterson D. G., Tinker M. A., Studies of typographical factors influencing speed of reading. X. Style of type face, „Journal of Applied Psychology” 1932, No. 16 (6).

Paterson D. G., Tinker M. A., Studies of typographical factors influencing speed of reading. VII. Variations in color ofprint and background, „Journal of Applied Psychology” 1931, No. 15 (5).

Paterson D. G., Tinker M. A., Studies of typographical factors influencing speed of reading. II. Size of type, „Journal of Applied Psychology” 1929, No. 13 (2).

Paterson D. G., Tinker M. A., Studies of typographical factors influencing speed of reading. III. Length of line, „Journal of Applied Psychology” 1929, No. 13 (3).

Poulton E. C., Size, style, and vertical spacing in the legibility of small typefaces, „Journal of Applied Psychology” 1972, No. 56 (2).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism