Edmund Burke’s A Philosophical Enquiry… and the Problem of Musical Sublime

Magdalena Krasińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2020.009

Abstract


The paper aims to examine the relationship between musical experience and the category of sublime as formulated in Edmund Burke’s A Philosophical Enquiry into the Sublime and Beautiful. I point out that the sense of hearing is, according to the Anglo-Irish philosopher, the privileged sensory channel to arouse the feeling of sublimity due to the openness of the ear and the immediacy of audial experiences. Unlike sight, hearing is a passive organ, susceptible to the experience of infinity and indeterminacy, rendering the boundary between subject and object abolished. Thereafter, I describe the 18th-century context in which music started to be associated with the sublime prior to Burke. Subsequently, I specify the particular conditions that, according to Burke, must be met in order to define music as sublime. It should be violent, diverse, affective, full of disruptions, and be performed by a powerful instrumental ensemble. I also emphasize the role of shock, abruptness, corporeality, and anticipation in the musical experience. Moreover, I show that Russian romantic symphonic music (Tchaikovsky) carries out the conditions of musical sublimity indicated in Burke’s A Philosophical Enquiry…


Keywords


Burke; sublime; aesthetics; music; musical experience

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baillie John. 2013. „Esej o wzniosłości”, przeł. Adam Grzeliński, Marta Szymańska-Lewoszewska. Studia z Historii Filozofii 4: 27–49.

Burke Edmund. 1968. Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, przeł. Piotr Graff. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cassirer Ernst. 2010. Filozofia oświecenia, przeł. Tadeusz Zatorski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dahlhaus Carl. 2007. Estetyka muzyki, przeł. Zbigniew Skowron. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Fubini Enrico. 2015. Historia estetyki muzycznej, przeł. Zbigniew Skowron. Kraków: Musica Iagellonica.

Gerard Alexander. 1998. „An Essay on Taste”. W: The Sublime. A Reader in British Eighteenth-Century Aesthetic Theory, red. Andrew Ashfield, Peter de Bolla, 168–172. New York: Cambridge University Press.

Grzeliński Adam. 2001. Angielski spor o istotę piękna. Koncepcje estetyczne Shaftesbury’ego i Burke’a. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hamilton John T. 2008. Music, Madness and the Unworking of Language. New York: Columbia University Press.

Kaniowska Małgorzata. 2013. „Wybrane problemy interpretacyjne w VI Symfonii h-moll Patetycznej Piotra Czajkowskiego – uwagi dyrygenta”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna 7: 99–123.

Kant Immanuel. 1986. Krytyka władzy sądzenia, przeł. Jerzy Gałecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lyotard Jean-François. 1996. „Wzniosłość i awangarda”, przeł. Marek Bieńczyk. Teksty Drugie 2–3: 173–189.

Morawski Stefan. 1961. „O podstawowych zagadnieniach estetyki angielskiej XVIII w.”. W: Stefan Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, 51–140. Warszawa: PWN.

Morawski Stefan. 1961. „Teoria estetyczna E. Burke’a”. W: Stefan Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, 19–50. Warszawa: PWN.

Pseudo-Longinus. 2016. O wzniosłości, przeł. Henryk Podbielski. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Ritzarev Marina. 2014. Tchaikovsky’s Pathétique and Russian Culture. Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Limited.

Schiller Fryderyk. 1972. „O wzniosłości”. W: Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. Irena Krońska, Jerzy Prokopiuk, 171–193. Warszawa: Czytelnik.

Szymańska-Lewoszewska Marta. 2015. „Osiemnastowieczna estetyka brytyjska a kategoria wzniosłości w muzyce”. W: Festiwal filozofii. T. 7. Filozofia i muzyka, red. Ewa Starzyńska-Kościuszko, Andrzej Kucner, Piotr Wasyluk, 163–177. Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie.

Voegelin Salome. 2015. „Słuchając hałasu i ciszy. Ku filozofii sztuki dźwiękowej”, przeł. Paulina Bożek, Grzegorz Nowak. Teksty Drugie 5: 261–281.


Partnerzy platformy czasopism