Charakter pana Locke’a opisany w liście pana P[ierre’a] Coste’a do autora "Nouvelles de la Republique des Lettres"

Pierre Coste

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2020.003

Abstract


Przekład i opracowanie:

Dawid Wincław

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail: dwinclaw@dokotrant.umk.pl

ORCID: 0000-0002-0738-4057


Keywords


Coste; Locke

Full Text:

PDF (Polish)
Partnerzy platformy czasopism