Descartes’ Conception of Animal-Machine

Marta Łagosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2019.024

Abstract


The topic of the article is the Cartesian conception of animal-machine and errors appearing in its interpretations. The article aims at revealing the errors and defending the thesis that, in contrast to a generally accepted claim, animals in Descartes’ conception are not only soulless machines but, even though they have no souls and can neither think nor speak, can experience sensations and feel. Thus, in relation to the whole Descartes’ conception, animals form a distinct category of beings whose characteristic quality is the ability to feel sensations.


Keywords


Descartes; conception animal-machine; animal; human being; impression; sensation; consciousness; feeling.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Alquié Ferdinand. 1989. Kartezjusz, przeł. Stanisław Cichowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Bednarczyk Andrzej. 1989. „Wstęp”, w: René Descartes, Człowiek. Opis ciała ludzkiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Cottingham John. 2008. A Brute to the Brutes?: Descartes’ Treatment of Animals, w: Cartesian Reflections Essays on Descartes’s Philosophy. New York: Oxford University Press.

Cottingham John. 2008. „Cartesian Trialism”, w: Cartesian Reflections: Essays on Descartes’s Philosophy. New York: Oxford University Press.

Damasio Antonio R. 1994. Błąd Kartezjusza, przeł. Maciej Karpiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Descartes René. 1960. Zasady filozofii, przeł. Izydora Dąmbska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Descartes René. 1986. Namiętności duszy, przeł. Ludwik Chmaj. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Descartes René. 1989. Człowiek. Opis ciała ludzkiego, przeł. Andrzej Bednarczyk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Descartes René. 1995. Listy do księżniczki Elżbiety, przeł. Jerzy Kopania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Descartes René. 2001. Medytacje o pierwszej filozofii: Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi późniejsze. Rozmowa z Burmanem, przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Descartes René. 2004. Rozprawa o metodzie, przeł. Tadeusz Żeleński. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Descartes René. 2005. Zarzuty i odpowiedzi późniejsze, przeł. Jerzy Kopania. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Gaukroger Stephen. 2011. „The resources of a mechanist physiology and the problem of goal-directed processes”, w: Stephen Gaukroger, John Schuster, John Sutton, Descartes’ Natural Philosophy. London–New York: Routledge.

Grabowska Barbara. 2012. „Kartezjańska koncepcja zwierzęcia-maszyny i jej konsekwencje”. Filo-Sofija 17: 39–49.

Kopania Jerzy. 1995. „Uwagi o tłumaczeniu”, w: René Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morris Katherine. 2000. „Bêtes-machine”, w: Stephen Gaukroger, John Schuster, John Sutton, Descartes’ Natural Philosophy. London: Routledge.

Serjeantson Richard W. 2001. „The Passions and Animal Language,1540-1700”. Journal of the History of Ideas 62: 425–444.

Singer Peter. 2004. Wyzwolenie zwierząt, przeł. Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.


Partnerzy platformy czasopism