Locke’s Understanding of Personal Autonomy as a Source of the Modern Concept of Patient Autonomy

Maria Nowacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2019.008

Abstract


In philosophical and social history, John Locke is known as the initiator of the classic form of empiricism and the theoretical basis of democratic rule. One of the consequences of his empirical philosophy and, at the same time, the basis of his theory of the state and law was his concept of the human person and his autonomy. In this theory, a person is understood as a human being who is able to see himself as integral in different times and in different places. Personal autonomy means that a human being as a person is in possession of himself, that he has the right of self-ownership, thanks to which he also has legal rights. This article demonstrates that the fundamental principle of respect for the patient’s autonomy which is generally accepted and treated as obvious in the modern world has its roots in Locke’s thoughts.

Keywords


John Locke; personal autonomy; patient’s autonomy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Beauchamp Tom L. 1995. „Paternalism”. In: Encyclopedia of Bioethics. Ed. W. Th. Reich. Vol. 4, 1914-1920. New York: Macmillan Library Reference USA.

Beauchamp Tom L., James F. Childress. 1986. Zasady etyki medycznej, przeł. Witold Jacórzyński. Warszawa: Książka i Wiedza.

Binder Martin, Leonhard K. Lades. 2015. „Autonomy-Enhancing Paternalism”, Kyklos 1 (68): 3-27.

Brzeziński Tadeusz. 2002. Etyka lekarska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Descartes René. 1970. Rozprawa o metodzie, przeł. W. Wojciechowska. Warszawa: PWN.

Dworkin Gerald. „Paternalism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dostęp 07.05.2018, http://plato.stanford.edu/entries/paternalism/.

Dworkin Gerald. 1988. The Theory and Practice of Autonomy. New York: Cambridge University Press.

Leibniz Gottfried Wilhelm. 1955. Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. I. Dąmbska. Warszawa: PWN.

Locke John. 1992. Dwa traktaty o rządzie, przeł. Zbigniew Rau. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Locke John. 1955. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. Bolesław J. Gawecki. Warszawa: PWN.

LoLordo Antonia. 2010. „Person, Substance, Mode and ‘the moral Man’ in Locke’s Philosophy”. Canadian Journal of Philosophy 4 (40): 643-667.

Nowacka Maria. 2005. Autonomia pacjenta jako problem moralny. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowacka Maria. 2004. „Utylitarystyczne rozumienie osoby ludzkiej”, Elpis 9-10: 13-25.

Ogonowski Zbigniew. 1972. Locke. Warszawa: Książka i Wiedza.

Seidel Henry M. 1992 „On Paternalism”, Pediatric Annals 5 (21): 295-299.

Wolniewicz Bogusław. 2010. O tzw. prawach człowieka. W: Zbigniew Musiał, Bogusław Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.

Wulff Henrik R., Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg. 1993. Filozofia medycyny – Wprowadzenie, przeł. Z. Szawarski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Yolton John W. 1993. A Locke Dictionary. Oxford: Blackwell Publishers.

Yolton John W. 2004. The Two Intellectual Worlds of John Locke. Man, Person, and Spirits in the „Essay”. Ithaca and London: Cornell University Press.


Partnerzy platformy czasopism