Sermon: On Eternal Life (transl. and ed. by Dariusz Kucharski and Adam Grzeliński)

George Berkeley

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.042

AbstractPrzekład i opracowanie:

Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, ORCID: 0000-0002-4007-6507, e-mail: grzelinski@wp.pl)

Dariusz Kucharski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ORCID: 0000-0003-4136-1745, e-mail: d.kucharski@uksw.edu.pl)

Full Text:

PDF (Polish)
Partnerzy platformy czasopism