Kazanie I: O nieśmiertelności [Sermon I: On Immortality]

George Berkeley

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.038

Abstract


Translated and edited by:

Adam Grzeliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
e-mail: grzelinski@wp.pl


Dariusz Kucharski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
e-mail: d.kucharski@uksw.edu.pl


Full Text:

PDF (Polish)
Partnerzy platformy czasopism