The Notion of Power According to Michel Foucault and Hannah Arendt

Justyna Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.010

Abstract


The article is a polemical deliberation on Michel Foucault’s and Hannah Arendt’s theories of power. It is mainly focused on the reconstructing the Arendt’s views on the governing. It also shows the need of breaking the relationship between power and violence basing on Arendt’s concept. This leads to comparison of two different ways of understanding of the power and the governing.


Keywords


power; violence; governance; political philosophy; action

Full Text:

PDF (Polish)

References


Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000.

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2012.

Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagocka, W. Madej, Warszawa 1998.

Arendt H., O rewolucji, przeł. M. Godyń, Kraków 1991.

Arendt H., Wola, przeł. R. Piłat, Warszawa 1996.

Butler J., Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008.

De Beuvoir S., Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2014.

Czerniak S., Michalski R., Filozofia jako samokrytyka rozumu. Meandry doktrynalnej ewolucji teorii krytycznej, Lubicz 2014.

Foucault M., Nadzorować i karać, przeł. T. Komendant, Warszawa 1993.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.

Foucault M., Rządzenie żywymi, przeł. M. Herer, Warszawa 2014.

Kristeva J., Geniusz kobiecy. Hannah Arendt. Biografia, przeł. J. Levin, Warszawa 2007.

Lorenz K., Tak zwane zło, przeł. A. Tuszyńska, Warszawa 1972.

Nietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Kraków–Warszawa 1910.

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.

Sartre J. P., Byt i nicość, przeł. J. Kiełbasa, Kraków 2007.

Sosnowska P., Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, Kraków 2015.

Villa Dona R., Arendt and Heidegger. The Fate of the Political, Princeton, New Jersey 1996.


Partnerzy platformy czasopism