A Concept of Religious Alienation – Sources and Contemporary Contexts

Jowita Guja

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.009

Abstract


The article makes an attempt at an analysis of a concept of religous alienation which is crucial for understanding of alienation criticism of religion, the trend that involves such thinkers as Ludwig Feuerbach, Karl Marks, Sigmunt Freud, Friedrich Nietzsche and nowadays Slavoj Žižek. n the first part of the article it is proved that a concept of alienation which according to the trend mentioned above is thought to have derived from Hegel, in fact lies in a far earlier theological - religious tradition. The second part of the article presents in short an evolution processof the concept. Finally, part three focuses on contemporary contexts of its understanding exampled by thought of Slavoj Žižek and Daniel Dennett.


Keywords


alienation; critic of religion; atheism; school of suspicion

Full Text:

PDF (Polish)

References


Dennett D., Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, przeł. B. Stanosz, Warszawa 2008.

Derrida J., A time for farewells: Heidegger (read by) Hegel (read by) Malabou, trans. L. During, przedmowa do Malabou The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic, London: Routledge, 2005.

Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, przeł. A. Landman, Warszawa 1959.

Freud S., Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995.

Freud S., Przyszłość pewnego złudzenia, [w:] S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995.

Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2010.

Marks K., Engels F., Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, przeł. S. Filmus, Warszawa 2006.

Marks K., Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, przeł. L. Kołakowski, [w:] K. Marks, F. Engels, Wybrane Pisma Filozoficzne 1844–1846, KiW 1949.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Warszawa 2000.

Nietzsche F., Wola mocy, przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1910.

Nietzsche F., Z genealogii moralności, przeł. G. Sowinski, Kraków 2011.

Rose D. E., Skempton S., Alienation after Derrida, Bloomsbury Publishing, London––New York 2010.

Rotenstreich N., Alienation. The Concept and its Reception, print. In the Netherlands by E. J. Brill, Leiden 1989.

Schacht R., Alienation, Blackwell Publishing Ltd., London 1971.

Žižek S., Kukła i karzeł: perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.

Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001.

Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001.


Partnerzy platformy czasopism