Creating from Nothing (creatio ex nihilo). Of Considering Eriugena and Anselm of Canterbury

Adam Grzegorzyca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.007

Abstract


In the Old Testament the Jewish mother is saying that God made everything from nothing. This manifested truth was admitted by Christians. About creating everything from nothing Tertulian, saint Theophilus and saint Augustine propagated the learning. Christian Neo-Platonist Eriugena and the father of the scholasticism Anselm of Canterbury also conducted creating concerning the deliberation by God everything from nothing. Perhaps to be interesting fact that conclusions of these discussions differ, but aren't distant and completely divergent. It is worthwhile, according to the author's, making an attempt to portray deliberations and to compare their results, particularly that Eriugena and Anselm are forms meaning for the European culture and our civilization.


Keywords


Eriugena; Anselm; God; creature; nothingness; causes; models

Full Text:

PDF (Polish)

References


Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, przeł. T. Włodarczyk, wstęp i przegląd I. E. Zieliński, PWN, Warszawa 1992.

Colish M., Carolingian Debates over Nihil and Tenebrae: A Study in Theological Method, „Speculum” 59/4 (1984).

Eriugena Jan Szkot, Komentarz do Ewangelii Jana z Homilią do Prologu Ewangelii Jana, przeł. A. Kijewska, ANTYK, Kęty 2000.

Eriugena Jan Szkot, Periphyseon, Księga I, przeł., wstępem i komentarzami opatrzyła A. Kijewska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Eriugena Jan Szkot, Periphyseon Księga III, przeł., wstępem i komentarzami opatrzyła A. Kijewska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010.

Filipowicz A. M., Wieczność materii w kontekście polemiki Tertuliana z Hermogenesem, [w:] Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu.

Księga jubileuszowa, redakcja J. Sokołowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

Fridugiso di Tours, De substantia nihili et tenebrarum, 30–44, wydanie C. Gennaro, Padova 1963.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.

Kijewska A., Księga Pisma i Księga Natury. Heksameron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999.

Kijewska A., Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.

„L’Osservatore Romano” 9/2009.

McKitterick, R., The Frankisch Kingdoms under the Carolingians 751–987, Longman 1983.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wydanie piąte, Pallottinum, Poznań 2000.

Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, ANTYK, Kęty 2001.

Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, PIW, Warszawa 1987.

Św. Augustyn, O porządku, przełożył J. Modrzejewski, [w:] Dialogi filozoficzne, Znak, Kraków 1999.

Św. Augustyn, Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju i Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, [w:] Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, przeł. J. Sulowski, ATK PSP 25, Warszawa 1980.


Partnerzy platformy czasopism