Kant and the French Revolution. A Contribution to the Theory of Political Enthusiasm

Rafał Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.049

Abstract


This article is an attempt to explicate the notion of political enthusiasm through which Immanuel Kant expressed his attitude to the French Revolution. Enthusiasm as a purely rational affect, not as a collectively experienced, irrational euphoria, functions in the Kant’s deliberations an important heuristic function because it allows him to justify the positive meaning of the revolution, which at the level of empirical facts turned out to be an escalation of violence. The first section outlines the definition of politics that will be useful in the further analysis of the category of enthusiasm. The main point of reference here is Hannah Arendt’s political theory. In the second part I attempt to clarify the ambiguous attitude of Kant to the French Revolution, which from the moral perspective was unequivocally condemned by him, and from the aesthetic and political perspective – evaluated very favorably. The key to understand this ambivalence is the category of publicity (Publizität). In the third section I move to the main theme of the article, i.e. the issues of enthusiasm in a political context.

Keywords


revolution; politics; enthusiasm; public sphere; judgment; sublime; Immanuel Kant; Hannah Arendt

Full Text:

PDF (Polish)

References


Arendt H., Wykłady o filozofii politycznej Kanta, tłum. R. Kuczyński, M. Moskalewicz,

Warszawa 2012.

Arendt H., Prawda i polityka, [w:] tenże, Między czasem minionym i przyszłym, tłum.

M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006.

Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska,

Warszawa 2005.

Kant I., Dzieła zebrane, Wydanie Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, t. 1–6, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010–2014: Krytyka władzy sądzenia, t. IV; Metafizyka moralności, t. V; Spór fakultetów, t. V; Religia w obrębie samego rozumu, t. V; Ku wieczystemu pokojowi, t. VI; Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, t. VI; Co oznacza: orientować się w myśleniu?, t. VI; Recenzje „Myśli o filozofii dziejów” J. G. Herdera, t. VI; Przypuszczalny początek ludzkiej historii, t. VI; O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, t. VI.

Titus Lucretius Carus, O naturze wszechrzeczy, tłum. E. Szymański, Warszawa 1957.


Partnerzy platformy czasopism