Józef Maria Hoene Wroński, Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania (fragmenty) (przekład: Marta Agata Chojnacka i Kinga Kaśkiewicz)

Józef Maria Hoene-Wroński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.016

Full Text:

PDF (Polish)
Partnerzy platformy czasopism