Emotion, Perception and Imagination as Types of Pre-reflective Consciousness in Jean Paul Sartre’s Philosophy

Marta Agata Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.023

Abstract


The main topic of the article is the issue of pre-reflective consciousness, which was Sartre’s subject matter is an early phase of his work, when he was inspired by Husserl’s fenomenology. Sartre distinguished three types of pre-reflective consciousness: perception, imagination and emotion. In my article I try to explain essence of abovementioned types of consciousness, point their features and define relations between them.


Keywords


fenomenology; imagination; emotion; perception; Sartre; Husserl

Full Text:

PDF (Polish)

References


Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996.

Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Warszawa 2006.

Gromczyński W., Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre’a, Warszawa 1969.

Janicaud D., La phénoménologie dans tous ses états. Le tournant théologique de la phénoménologie française suivi de la phénoménologie éclatée, Gallimard, Paris 2009.

Puszko H., Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna, Warszawa 1993.

Sartre J. P., Byt i nicość, Kraków 2007.

Sartre J. P., Intencjonalność jako kategoria egzystencjalna, tłum. A. Milecki, [w:] Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965.

Sartre J. P., Szkic z teorii emocji, tłum. R. Abramciów, Kraków 2006.

Sartre J. P., Transcendencja Ego. Próba opisu fenomenologicznego, tłum. U. Idziak, Warszawa 2006.

Sartre J. P., Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, tłum. P. Beylin, Warszawa 1970.

Tischner J., Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006.

Worms F., La philosophie en France au XXe siècle. Moments, Gallimard, Paris 2009.


Partnerzy platformy czasopism