Reception Areas of Mass Media in the Culture of One-dimensional Society after Herbert Marcuse (translated by Tomasz Kupś)

Liudmyla Orokhovska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.019

Abstract


In the article the author researches the problem of modern mass-media influence upon the ideologization of society and the appearance of “one-dimensional” man on the basis of H. Marcuse’s ideas. According to H. Marcuse’s statement that modern culture created by means of mass-media deprives a person of any real alternatives to the existing and thinking the author rises the problem of manipulation of mass consciousness in modern conditions.   


Keywords


Herbert Marcuse, „one-dimensional” society; „one-dimensional” man; mass-media; manipulation of consciousness

Full Text:

PDF (Polish)

References


Marcuse H., Eros i cywilizacja, tłum. Hanna Jankowska, Arnold Pawelski, Warszawa 1998.

Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, wstęp Wiesław Gromczyński, tłum. Stanisław Konopacki, Zofia Koenig i in., Warszawa 1991.

Marcuse H., Kultur und Gesellschaft, Bd. 2, Frankfurt am Main 1968.

Markuze G., Èros icivilizaciâ. Odnomernyj čelovek: Issledovanie ideologii razvitogo industrialʹnogoobŝestva, Mockva 2003.

Markuze G., Zamečaniâk utočneniû opredeleniâ kulʹtury, w: tenże, Kritičeskaâ teoriâ obŝestva: Izbrannye raboty po filosofii i socialʹnoj kritike, Mockva 2011.


Partnerzy platformy czasopism