Has a Literary Culture Replaced a Philosophical Culture? On Richard Rorty’s Views

Tomasz Markiewka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.053

Abstract


The aim of the article is to discuss the public role of philosophy in contemporary western societies. The author of the article doesn't agree with Richard Rorty's thesis that philosophy is useless when it comes to contemporary social-political problems. The American philosopher claims that if one is antiessentialist (as he is) they should not expect any special sort of public utility from philosophers. The author of the article wants to prove that this is possible to accept Rorty's antiessentialism and antifoundationalism and refute his view on the role of philosophy at the same time.


Keywords


antiessentialism; antifoundationalism; western societies; philosophical culture; literary culture; Rorty

Full Text:

PDF (Polish)

References


Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008.

Abriszewski K., Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury, Toruń 2010.

Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.

Deconstruction and Pragmatism, ed. by Ch. Mouffe, London 1996.

Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka, tłum. A. Szahaj [i in.], Kraków 2007.

Greenblatt S., Kultura, tłum. A. Rajca-Salata, [w:] tegoż, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Kraków 2006.

Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969.

Klein N., No logo, tłum. H. Pustuła, Izabelin 2004.

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, tłum. M. Gdula, Warszawa 2011.

Latour B., Polityka natury, tłum. A. Czarnecka, Warszawa 2007.

Miłosz Cz., Zniewolony umysł, Kraków 2004.

Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, t. 2, Warszawa 1993.

Rorty R., Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge 1989. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/095269519000300112

Rorty R., Democracy and philosophy, „Kritika & Kontext” 33, 2006.

Rorty R., Heidegger, Kundera, Dickens, tłum. M. Kwiek, [w:] Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, red. A. Szahaj, Toruń, 1995.

Rorty R., Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, [w:] tegoż, Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009.

Rorty R., Rejoinder to Béla Egyed, „Kritika & Kontext” 34, 2007.

Rorty R., Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce, tłum. A. Karalus, A. Szahaj, Toruń 2010.

Rorty R., Wielkość, głębia i skończoność, [w:] Filozofia jako polityka kulturalna, tłum. B. Baran, Warszawa 2009.

Rorty R., Zmierzch prawdy ostatecznej i narodziny kultury literackiej, tłum. A. Szahaj, „Teksty Drugie” 6, 2003.

Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, tłum. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006.

Shakespeare W., Burza, tłum. S. Barańczak, Kraków 1999.

Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.

Szubka T., Neopragmatyzm, Toruń 2012

Taylor Ch., Narodziny tożsamości, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, cz. I: Tożsamość i dobro, tłum. A. Lipszyc, Warszawa 2001.


Partnerzy platformy czasopism