Can I Know the Other? The Problem of Inter-subjective Relations in Jean Paul Sartre's Philosophy.

Marta Agata Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.052

Abstract


The question of the relation between two different subjects is a crucial one in J. P. Sartre's philosophy. His conception is based on claim that this relation has existential (not cognitive) character. The essence of a meeting is the otherness of the other. According to Sartre, meeting the other is always a kind of shock. Furthermore, in Sartre opinion relation between me and the other is based on a constant conflict.

Keywords


Me; other; relation; subjectivity; conflict; liberty; look

Full Text:

PDF (Polish)

References


Kant I., Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, tłum. M. W. Kozłowski, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, t. 1, Toruń 2010.

Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy Warszawa 2000.

Levinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, Warszawa 2008.

Levinas E., O uciekaniu, tłum. A. Czarnacka, Warszawa 2007.

Rowley H., Tete a Tete. Opowieść o Simone de Beauvoir i Jean-Paulu Sartrze, tłum. J. Kalińska, Warszawa 2006.

Sartre J. P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. zbiorowe, Kraków 2007.

Sartre J. P., Intencjonalność jako kategoria egzystencjalna, tłum. A. Milecki, [w:] Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965.

Sartre J. P., Mdłości, tłum. J. Trznadel, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005. Sartre J., P., Szkic o teorii emocji, tłum. R. Abramciów, Kraków 2006.

Święcicka K., Husserl, Myśli i ludzie, Warszawa 1993.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2006.

Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011.


Partnerzy platformy czasopism