The Reception of Immanuel Kant’s Philosophy in Poland at the Turn of the 18th and 19th Century

Milena Marciniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.049

Abstract


The article is devoted to the earliest reception and the first interpretative attempts of Kant’s philosophy on Polish lands; it also gives an outline of the first Polish Kantians, who had the opportunity to meet the Königsberg philosopher. Two of them deserve particular attention: Józef Bychowiec and Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Who both attended Kant’s lectures and were the first Polish experts at his philosophy and translators of his works. Other Polish thinkers, such as Jan Śniadecki or Józef Kalasanty Szaniawski, whose knowledge of Kant was narrowed to his works, are also mentioned in the article.


Keywords


Kant; Kantianism; Polish philosophy; Mrongowiusz; Bychowiec; Śniadecki

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Bieńkowski W., Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764–1855, Olsztyn 1983.

Bychowiec J. W., List o wojnie i przeznaczeniu człowieka Ein Brief über der Krieg und die Bestimmung des Soldaten (polnisch und deutsch) ,Filo-Sofija 1/8 2008.

Bychowiec J. W., Rozprawa filozoficzna o religii i moralności miana przez Immanuela Kanta, Gdańsk 1854.

Bychowiec J. W., Walka Rozumu z Wolą przed Sądem Zdrowego dojrzałego rozsądku. Alegoria satyryczna, gdzie się porównywa istota nasza z rządnym domem, gdzie więc władze nasze są osobne.,Acta Universitätis Nicolai Copernici, Filozofia XIV, Zeszyt 250.

Harassek S., Kant w Polsce przed rokiem 1830, Kraków 1916.

Kaczmarek S., Początki kantyzmu w Polsce. Reakcja przeciw kantyzmowi, Poznań 1961.

Kant I., Wyobrażenie do historii powszechnej we względzie kosmopolitycznym, Königsberg 1797.

Żelazny M., Kant und Polen In: Kant der Europäiker, Europäiker über Kant, Duisburg 2010.


Partnerzy platformy czasopism