From Mechanism to Associationism. The Development of Imagination and Idea in some Conceptions from Hobbes to Hume

Krzysztof Wawrzonkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.019

Abstract


The article explains the nature of the power of imagination conceived from the perspective of the evolution of the notion in the 17th and 18th century British empiricism. Taking as a starting point Hobbes’ materialistic and mechanistic philosophical system we reconstruct the change of thought in Locke’s, Berkley’s and finally in Hume’s analyses. At the same time we observe the increase of those philosophers’ interest in associational relations and change in perceiving the role these relations played in the process of cognition as well as in the acts of imagination, anticipation or reasoning.


Keywords


associationism; mechanism; imagination; fancy; idea; image; Hobbes; Locke; Berkeley; Hume

Full Text:

PDF (Polish)

References


Addison J., O przyjemności wyobraźni, przeł. P. Parszutowicz, „Terminus” 1, 2004.

Belfrage B., Berkeley’s way towards constructivism, 1707–1709, [w:] T. Airaksinen, B. Belfrage (red.), Berkeley’s Lasting Legacy: 300 Years Later, Newcastle upon Tyne 2011.

Berkeley G., Dzienniki filozoficzne, przeł. B. Żukowski, Warszawa 2007.

Berkeley G., Próba stworzenia nowej teorii widzenia, przeł. A. Grzeliński i in., Toruń 2011.

Berkeley G., Traktat o zasadach poznania ludzkiego, [w:] Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, przeł. S. Leszczyński, Warszawa 1956.

Hobbes T., Elementy filozofii, t. 1, przeł. Cz. Znamierowski, Kraków 1956.

Hobbes T., Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954.

Hobbes T., The Elements of Law: Natural and Politic, przeł. R. Tokarczyk [w:] R. Tokarczyk, Hobbes, Warszawa 1987.

Hume D., Rozpraw o uczuciach, przeł. A. Grzeliński i in., „Filo-Sofija” 1/8, 2009.

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005.

Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, przeł. B. J. Gawecki, Kraków 1955.

Narecki K., Słownik terminów arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, Warszawa 1994.

Ossowska M., Myśl moralna oświecenia angielskiego, Warszawa 1966.

Princeton Encyclopedia of Poetry And Poetics, Enlarged Edition, ed. by Alex Preminger, London and Basingstoke 1979.


Partnerzy platformy czasopism