Schopenhauer’s Inspirations in the Philosophy of Marian Zdziechowski

Milena Marciniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.008

Abstract


The article is a brief attempt to reconstruct the views of Marian Zdziechowski, one of the most widely known Polish philosophers. It focuses on those elements of his conception, whose origins should be sought in his fascination and thorough reading of the doctrines of German pessimism, especially of the philosophy of Arthur Schopenhauer, in which this standpoint found its most representative expression.


Keywords


Zdziechowski; Schopnhauer; catastrophism; evil; suffering; pessimism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Jakubowski M., Ciągłość historii i historia ciągłości, Toruń 2004.

Markiewicz G., Szymańska B., Metafizyka i pesymizm, Wrocław–Warszawa 1983.

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Warszawa 2009.

Skończyński J., Wartość pesymizmu, Kraków 1994.

Tokarczuk O., Anna In w grobowcach świata, Kraków 2006.

Tyburski W., Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu, Toruń 1995.

Zdziechowski M., Byron i jego wiek, t. 1, Kraków 1894.

Zdziechowski M., Pesymizm romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1915.


Partnerzy platformy czasopism