Jak uchwalić nową Konstytucję?

Janusz Trzciński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.004

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy art. 235 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może być podstawą do przyjęcia nowej polskiej Konstytucji. W opinii autora art. 235 Konstytucji może być stosowany tylko w przypadku zmiany Konstytucji.


Słowa kluczowe


Konstytucja RP; uchwalenie nowej polskiej Konstytucji; zmiana konstytucji; art. 235 Konstytucji RP

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Garlicki L., Komentarz do art. 235, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, t. II, ed. L. Garlicki, Warszawa 2001.

Kulesza W.T., Tryb uchwalenia Konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 roku, [in:] Tryby uchwalania polskich konstytucji, ed. M. Wyrzykowski, Warszawa 1998.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism