Wokół standardów europejskich dotyczących powoływania sędziów sądów (z doświadczeń Komisji Weneckiej)

Hanna Suchocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.003

Abstrakt


Nie ulega wątpliwości, że proces przywracania demokratycznego sądownictwa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej okazał się procesem niezwykle trudnym i długotrwałym. Istotną rolę w procesie poszukiwania tych rozwiązań i „odkrywania” standardów europejskich odgrywała od samego początku swojego istnienia Komisja Wenecka. Zaznaczyć też należy, że standardy prawne dotyczące sądownictwa w obszarze Rady Europy były w istotny sposób zbieżne ze standardami formułowanymi przez Unię Europejską, co wykazały późniejsze procesy adhezyjne do UE.


Słowa kluczowe


powoływanie sędziów; Komisja Wenecka; standardy europejskie; sądownictwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Łętowska E., Łętowski J., Co wynika dla sądów z konstytucyjnej zasady podziału władz, [in:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Zakrzewskiej, Warszawa 1996.

Piotrowski R., Sędziowie i granice władzy demokratycznej w świetle Konstytucji RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1.

Suchocka H., Kański L., Zmiany konstytucyjnej regulacji sądownictwa i prokuratury dokonane w 1989 r., „Państwo i Prawo” 1991, z. 1.

Suchocka H., The separation of powers in the Polish Constitution, „Review of Central and East European Law” 2000, n. 3.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism