REPUBLIC IN EXILE ͵ POLITICAL LIFE OF POLISH EMIGRATION IN UNITED KINGDOM AFTER SECOND WORLD WAR

Michał Dworski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSM.2017.008

Abstract


The aim of article is to introduce to political life of polish emigration in United Kingdom in the years 1945-1990. In this paper I intend to present the history of polish emigres in Great Britain, which were forming Republic in exile - Poland beyond Poland. In the post-war period polish emigres were developing polish political scene basing on principles expressed in the Constitution of 1935. The main entities which shaping the emigration policy were President and the Government in exile, as well as the Parliament's substitute in the form of National Councils. Moreover, pre-war political parties were also important in polish political life in United Kingdom. They shaped the identity of emigration. The main goal of the Republic in exile was realized - centre of power in exile has retained a deposit of legality and continuity of the state. It became a symbol of independent Poland, which lasted despite the fact that the whole world turned away from it.


Keywords


Poland, exile, polish emigration, political life, United Kingdom, London

Full Text:

PDF

References


Buczek, R. (1996). Stanisław Mikołajczyk. Toronto: Century publishing Company Ltd.

Danel, J. (2000). Kazimierz Sabbat (1913-1989) polityk i mąż stanu. Niepodległość, XXXI, 27-28.

Friszke, A. (ed). (1994). Warszawa nad Tamizą: z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Friszke, A. (1999). Życie polityczne emigracji. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Habielski, R. (1994). Kryzysy prezydenckie 1947 i 1954 roku. Ich antecedencje i następstwa. In: A. Friszke (ed.) Warszawa nad Tamizą: z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej (p. 19-41) . Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Habielski, R. (1995). Między Londynem a Maisons-Laffitte. Emigracja niezłomna i „Kultura”. In: Z. Kudelski (ed.), Spotkania z paryską Kulturą (p. 71-92).Warszawa: Pomost.

Habielski, R. (2000). Polski Londyn. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Hładkiewicz, W. (1994). Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Inżynierska.

Hrabyk, K. (1972). Polska emigracja polityczna. Historia Rady Jedności Narodowej. Warszawa: Prasa-Książka-Ruch.

Kania, K. (2014). Edward Bernard Raczyński 1891-1991. Dyplomata i polityk. Warszawa: Neriton.

Katelbach, T. (1975). O zjednoczenie i legalizm. Ostatni akt życia publicznego Kazimierza Sosnkowskiego. Nowy Jork: A. Poray Book Publishing.

Kersten, K. (1974). Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Machcewicz, P. (1999). Emigracja w polityce międzynarodowej. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Mackiewicz, S. (1958). Zielone oczy. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Szkuta, A. (ed.). (1996). Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990. Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

Piłsudski, R. (1970). Dwudziestopięciolecie (1945-1970). Londyn: PRW Niepodległość i Demokracja.

Piłsudski, R. (1998). Pisma wybrane 1972-1982. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Rostocki, W. (2002). Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej konstytucji kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Siwik, A. (1994). Władze emigracyjne „obozu zjednoczenia” w latach 1954-1972. Studia Historyczne, (4), 519-539.

Siwik, A. (1996). Próby utworzenia reprezentacji ugrupowań politycznych na emigracji w latach 1946-1949. Dzieje Najnowsze, (3-4), 71-74.

Siwik, A. (1998). PPS na emigracji w latach 1945-1956. Kraków: Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe.

Suchcitz, A. (1994). Rząd Tomasza Arciszewskiego, listopad 1944-lipiec 1945. In: Z. Błażyński (ed.) Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej (p.356-385). Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

Tarka, K. (2001). Na marginesie polityki. Wycofanie uznania dla rządu polskiego na uchodźstwie po II wojnie światowej. Palestra, (5-6), 79-93.

Tarka, K. (2003). Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1945-1990. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Tarka, K. (2007). Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów. Łomianki: Wydawnictwo Literackie.

Turkowski, R. (2001). Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Turkowski, R. (2002). Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991: po zjednoczeniu emigracji polskiej w Londynie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Urban, A. (1998). Emigracyjny dramat. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Wohnout, W. (1952). Rząd, Rada Narodowa i Skarb Narodowy. Londyn: Wydawnictwo “Spraw Polskich”.

Wolsza, T. (1995). Próba pojednania emigracji w 1950 r. Misja prof. Henryka Paszkiewicza. Dzieje Najnowsze, (4), 131-143.

Wolsza, T. (2010). Polacy na emigracji 1945-1956. In: K. Persak, P. Machcewicz (ed.), Polski wiek XX: PRL od lipca 1944 do grudnia 1970 (p. 263-293). Warszawa: Bellona i Muzeum Historii Polski.

Wróbel, J. (2016). Geografia, demografia i profil społeczny polskich skupisk emigracyjnych w okresie powojennym. In: S. Łukasiewicz (ed.), Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań (p. 12-35). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Ziętara, P. (1995). Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Żaroń, Z. (1994). Wojenne losy ludności polskiej na obczyźnie w latach 1939-1947. Warszawa-Londyn: UNICORN Publishing Studio.


___________________________

Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

(old ISSN: 1689-8168)

Declaration of the original version: the original version of the Torun International Studies is the electronic version.

Partnerzy platformy czasopism