THE INFLUENCE OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION OF EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Piotr Siemiątkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2016.009

Abstract


In the last decades, the international flow of investments considerably grew. They increased dynamically until 2008, when the sudden decline occurred, being caused by the global economic crisis. It had a direct bearing on the structure and the proportions of the internal investment position of many countries. The present paper conducts the analysis of the changes in international investment position rating of European Union member states. With that purpose in mind, the statistical method of linear regression by Hellwig was used.


Keywords


International investment position; Hellwig method

Full Text:

PDF

References


Grabiński T., Wydymus, S. & Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa: PWN.

Kolenda, M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Warszawa: PWE.

Ostasiewicz, W. (1998). Statystyczne metody analizy danych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Śliwiński, P. (2008). Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. In E. Najlepszy (ed.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Warszawa: PWN.

Zeliaś, A. (1991). Ekonometria przestrzenna, Warszawa: PWE.


___________________________

Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

(old ISSN: 1689-8168)

Declaration of the original version: the original version of the Torun International Studies is the electronic version.

Partnerzy platformy czasopism