Role of the Council of Foreign Ministers and principles of participation of Germany, Poland and so-called “small countries” in the preparation of the draft peace treaty with Germany

Katarzyna Kącka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.004

Abstract


The end of the Second World War necessitated making arrangements as to the future of Germany. The decisions were to be made by the allied countries – winners of the war. In the end, the decisions of the so-called “big four” states were of arbitrary nature, and German officials were not permitted to participate in talks about the future of their country. The years 1945-1947 have brought numerous important resolutions and final settlements, but were also a period of growing disagreement within the victorious coalition. True end of their collaboration came about in 1947, and the matter of Germany became a bargaining chip in the Cold War conflict. The aim of this study is, above all, to present the role of the most important decision-making institution after the war: the Council of Foreign Ministers. The paper also presents the respective positions of the four great powers as to the participation of Germany, Poland and so-called “small countries” in determining the future of Germany.


Keywords


Council of Foreign Ministers; Germany; Poland; peace treaty with Germany

Full Text:

PDF

References


Charłamow, M.A. & Siemionow, W.S. (Eds.). (1980). Historia dyplomacji od 1945 r. vol. V. Warszawa: Książka i Wiedza.

Churchill, W. (1996). Druga wojna światowa. vol. VI, no. 2. Gdańsk: Non Stop Press.

Daszkiewicz, W. (1967). Kwestia Niemiec na forum Rady Ministrów Spraw Zagranicznych (1945-1949). Przegląd Zachodni, 2.

Gardner, L.C. (1999). Wielkie mocarstwa i podział Europy. Od Monachium do Jałty. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kącka, K. (2005). Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie. Styczeń–luty 1947 roku. In: Z. Karpus, J. Kłaczkow, M. Wołos (Eds.). Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Klafkowski, A. (1952). Traktat pokoju z Niemcami. Przegląd Zachodni, 5-6.

Klafkowski, A. (1953). Sprawa traktatu pokoju z Niemcami. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Klafkowski, A. (1960). Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Kocot, K. & Wolfke, K. (1987). Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego. Wrocław–Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Makowski, J. (ed.). (1946a). Zbiór Dokumentów. no. 1. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Makowski, J. (ed.). (1946b). Zbiór Dokumentów. no. 9. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Makowski, J. (ed.). (1948). Zbiór Dokumentów. no. 11. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Makowski, J. (ed.). (1951). Zbiór dokumentów. no. 1. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Mołotow, W.M. (ed.). (1950). Zagadnienia polityki zagranicznej. Przemówienia i oświadczenia kwiecień 1945 r.–czerwiec 1948 r. Warszawa: Książka i Wiedza.

Polska zaproszona do Londynu na konferencję w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami.

Rzeczpospolita. 3.01.1947.

Postulat w pełni uzasadniony. Rzeczpospolita. 18.11.1946.

Skibiński, J. (1987). Sprawa traktatu pokoju z Niemcami po II wojnie światowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stolarczyk, M. (1986). Stanowisko Polski Ludowej wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949. Przegląd Zachodni, 3-4.

Stolarczyk, M. (1989). Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949, Katowice: Uniwersytet Śląski.

Wyjazd delegacji Rządu Polskiego na konferencję w sprawach niemieckich do Londynu. Rzeczpospolita. 11.01.1947.

Zięba, R. (1981). Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947 r. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism