The role of foreign capital in transformation of the polish economy

Piotr Siemiątkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2011.006

Abstract


The article shows the role of foreign capital in the transformation of the Polish economy after 1989. The new, democratic government collided with a number of problems. One of them was a huge shortage of capital. This gap was filled in by foreign investors. This paper presents both size of capital that flowed to Poland and the key directions of impact on the economy reform.

Keywords


transformation; FDI; foreign direct investments

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, www.npb.pl (30.03.2012).

Dąbrowska K., Gruszczyński M., Kapitał zagraniczny a transformacja sektora finansowego w Polsce, Warszawa 2001.

Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2012.

Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Toruń 2006.

Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2011 roku – podsumowanie badania, GPW w Warszawie, Warszawa 2012.

Janicka M., Integracja czy izolacja – kapitał zagraniczny w polskich (?) instytucjach finansowych, „Bank i Kredyt” 2001, nr 4.

Kleer J., Rola państwa w transformacji: analiza porównawcza Niemiec wschodnich, Polski i Rosji, [w:] S. Lis (red.) Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 1998.

Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

Kwaśniak W., Rola i znaczenie kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, Zeszyty BRE Bank-CASE nr 48, Warszawa 2000.

Moszczyk P., Porównanie ścieżki przemian własnościowych sektora bankowego w Polsce, Czechach i na Węgrzech, „Ekonomista” 2002, nr 4.

PAP, Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowe w 2012 roku na tle Europy, http://inwestor.msp.gov.pl (26.03.2012); http://www.bank.gov.ua (26.03.2012).

Raport o sytuacji banków w 2010 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.

Siemiątkowski P., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym, [w:] B. Kołosowska, M. Dynus, J. Patyk (red.) Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 2006.

Szelągowska A., Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Warszawa 2004.

von Heusiner R., Polska transformacja w latach 1989–1997 – historia kolejnych mitów widziana z Zachodu, [w:] S. Lis, Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 1998.

World Investment Report, Non-Equity Modes Of International Production And Development, New York and Geneva 2011.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2001 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2002.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2002 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2002.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2004.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2005.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism