Editorial Team

Editor-in-Chief

  1. Piotr Siemiątkowski, Nicolaus Copernicus University, Poland

Executive Editors

Administrative Editor

  1. Dainius Genys, Andrei Sakharov Research Center for Democratic Development at Vytautas Magnus University, Lithuania

Language Editors

Statistics Editors

Technical Editor

  1. Piotr Pięta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Katedra Europy Wschodniej., Poland

Assistant editor

  1. Marcin Polakowski, Mazovian State University in Płock

Editor for foreign affairsPartnerzy platformy czasopism