Editorial Team

Editor-in-Chief

  1. dr hab. Piotr Siemiątkowski, Nicolaus Copernicus University, Poland

Executive Editors

Administrative Editor

Language Editors

Statistics Editors

Technical Editor

  1. Piotr Pięta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Katedra Europy Wschodniej., Poland

Assistant editor

Editor for foreign affairsPartnerzy platformy czasopism